Obchodné podmienky

Pred vlastným nákupom oboznámte sa prosím s obchodnými podmienkami.

1. Objednávanie

Objednávky na tovar môžete zasielať niekoľkými spôsobmi:
 • on-line vyplnením objednávkového formulára
 • elektronickou poštou na adrese : obchod@xanto.sk
 • telefonicky na č.t.: 045/5324846
 • faxom na č.t.: 045/5324846
 • osobne v Obchodných domoch Xanto Zvolen, Krupina

Vaše objednávky zaslané on-line cestou alebo elektronickou poštou Vám po prijatí potvrdíme do 24 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky. V prípade, že nedostanete potvrdenie Vašej objednávky, napíšte nám alebo zavolajte na č.t. 045/5 324 846
Všetky prijaté objednávky sú záväzné.

2. Ceny

Firma Xanto je plátcom DPH. Všetky ceny uvedené v katalógu sú vrátane DPH. Sadzba DPH je vo výške 20%.

3. Platby

Platiť za tovar je možné niekoľkými spôsobmi:
 • v hotovosti pri prevzatí dobierky od kuriéra
 • v hotovosti pri preberaní tovaru osobne v našich predajniach
 • prevodom na účet na základe zálohovej faktúry vystavenej na základe objednávky, ktorú môžete zaplatiť:
  • prevodným príkazom zo svojho účtu
  • priamym vkladom na náš účet v ktorejkoľvek pobočke Unibanky

Daňový doklad - faktúru zasielame priamo s tovarom.
K cene tovaru bude pripočítané poštovné a balné.

4. Dodacie lehoty

Dodacia lehota závisí od druhu tovaru a dodávateľa :
 • svietidlá - 2 až 7 týždňov
 • nábytok - 2 až 4 týždne

Termín dodania Vám potvrdíme po prijatí objednávky.

5. Záručné podmienky

Na zakúpený tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa zakúpenie tovaru.


6. Doprava

Doručenie tovaru sa realizuje:
1.Poštou

 • Uprednostňujeme pri balíkoch s hmotnosťou do 10 kg. Cena za poštovné je rovnaká ako v prípade doručenia kuriérskou službou

2.Kuriérskou službou

 • Uprednostňujeme pri balíkoch s väčšou hmotnosťou

3.Osobný odber na prevádzkach na prevádzkach OD XANTO Krupina, Zvolen

 • Váš tovar si môžete vyzdvihnúť po predchádzajúcej dohode v niektorom z našich obchodných domov. V prípade zvolenia tohto spôsobu Vám nebude účtovaný žiadny poplatok za dopravu. Bližšie informácie o otváracích hodinách : www.xanto.sk

Cena za doručenie tovaru:
Objednávka svietidiel:

Pri celkovej objednávke nad 49,-€  s DPH  doručenie zdarma.

 • Pri tovare označenom "doprava zadarmo" Vám tovar bezplatne doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty aj v prípade že hodnota tovaru nedosiahne limitnú objednávku na doručenie zdarma 49,-€.


Pri celkovej hodnote objednávky menej ako 48,99 € bude pripočítané dopravné vo výške 6,- € s DPH

Objednávka nábytku:

Cena je rozdelená podľa vzdialenosti od našich prevádzok OD XANTO Zvolen, OD XANTO Krupina

 • V mestách Zvolen, Krupina je doprava zdarma
 • Do vzdialenosti 16 km od prevádzky je cena 6,- € s DPH
 • Pri vzdialenosti väčšej ako 16 km od prevádzky sa počíta 0,50€/km v jednom smere.

 • 7. Reklamácia

  Reklamáciu na tovar si môžete uplatniť v našich obchodných domoch alebo tovar zašlite ako cenný balík na našu adresu. Tovar zasielajte v originálno balení s presným popisom závady a kópiou dokladu o zakúpení. Reklamácia sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením a škody vzniknuté v priebehu dopravy. O priebehu reklamácie Vás budeme priebežne informovať. V prípade konzultácie ohľadne reklamácie nás kontaktujte na e-mailovej adrese obchod@xanto.sk alebo telefonicky na č.t. 045/5 324 846

  8. Alternatívne riešenie sporu

  V zmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z.  máte ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie v našich VOP :

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na printoner@printoner.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím ,  alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.  Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne  riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnená využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

  Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do  výšky 5 EUR vrátane DPH.

  9. Ochrana osobných údajov

  Firma Xanto prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vypĺňaní objednávkového formuláru nebudú nikdy poskytnuté tretím osobám [s výnimkou kuriérskej služby a pošty] a bude ich používať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.

  V prípade ďalších otázok kontaktuje nás e-mailom: obchod@xanto.sk alebo na adrese :
  OAC Xanto
  Pribinova 544/3, 960 01 Zvolen
  Tel/fax :  045/5 324 846